Wczytuję dane...
Program lojalnościowy

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY WYDAJESZ 1000 ZŁ/netto  ZYSKUJESZ 3 PUNKTY
Promocja trwa od 1 stycznia do 30 listopada  2019 roku.


 

REGULAMIN

1.Organizatorem Promocji jest:
Castomer Sp. z o.o.
ul.Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
NIP: 701-08-90-105
zwaną dalej
Organizatorem.

2. Promocja prowadzona jest w oddziałach Organizatora na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej Hurtowniami w okresie od dnia
01.01.2019 do dnia 30.11.2019

3.Promocja polega na premiowaniu zakupów Uczestników, poprzez oferowanie
Uczestnikom, możliwości zakupu towarów , za osiągnięcie określonej
wartości zakupów towarów następujących firm :

-INA-FAG
-SKF
-BOSCH
-NSK
-NTN-SNR
-LBC
-FŁT
-BRL
-TIMKEN

Po zakończeniu promocji wartość zakupów każdego Uczestnika zostanie
podliczona przez Hurtownię celem rozliczenia jego udziału w Promocji.
Uczestnik po dokonaniu zakupów za łączną wartość stanowiącą przekroczenie
danej wartości zakupów, zwanej dalej Progiem będzie mógł zakupić po
promocyjnej cenie 1 zł netto towar bonusowy znajdujący się w ulotce
promocyjnej.

4. Zasady promocji :

a) wydanie zakupionych towarów bonusowych Uczestnikowi nastąpi w terminie
30 dni po złożeniu wypełnionej Karty Promocyjnej i przekazaniu jej
Organizatorowi.
c) uczestnik Promocji podając swoje dane osobowe Organizatorowi wyraża
jednocześnie zgodę na ich udostępnienie i przetwarzanie z zachowaniem
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
d) warunkiem koniecznym wydania towaru bonusowego jest brak
przeterminowanych zobowiązań płatniczych Uczestnika w stosunku do
Organizatora na dzień zakończenia promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany towaru bonusowego na inny,
stanowiący równowartość towaru bonusowego oferowanego w promocji,
należącego do grupy towarów bonusowych danego progu. Dodatkowo
zastrzega się, że jakość zdjęć może nie odzwierciedlać wyglądu rzeczywistego
towaru bonusowego.

6. Towary bonusowe nie mogą zostać zamienione na równowartość w gotówce.

7. Nie można łączyć zakupów dokonanych przez różnych Uczestników promocji.
Faktury korygujące oraz zwroty towarów zakupionych w trakcie trwania
promocji pomniejszają wartość zakupów dokonanych w czasie jej trwania.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień i zasad trwania
promocji w trakcie jej trwania, oraz odwołania promocji w dowolnym
momencie bez podania przyczyny