Wczytuję dane...
Reklamacje

Reklamacje

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, występuje jeżeli sprzedany produkt jest obarczony wadą  prawną lub fizyczną określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego . Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania towaru Kupującemu.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany na swój koszt dostarczyć wadliwy towar firmą kurierską do Castomer Sp. Z o.o. al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego produktu na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej do Castomer Sp. Z o.o. al.Warszawska 96a/7 20-824 Lublin
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@castomer.eu
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji klient otrzyma zwrot środków na podane konto bankowe w terminie 14 dni.
 10. Kontakt telefoniczny w przypadku reklamacji 574-180-863
 11. Adres mail dot. reklamacji info@castomer.eu